Các bài tập cơ cánh tay cơ bản theo MAX-OT

Các bài tập cơ cánh tay cơ bản theo MAX-OT

Cuốn tạ đòn ở cổ tay

 

Cơ tham gia:
Cơ vận động chủ yếu là cơ cánh tay. Tiếp theo là những cơ của cổ tay và ngón tay.
Dụng cụ tập
:
Tạ đòn, ghế dài phẳng.
 Bài tập:
Đặt tạ lên phía cuối ghế, nắm chắc tạ, 2 tay cách nhau 3 inch. Bạn đưa cổ tay ra ngoài mép ghế. Bắt đầu bằng cách cuốn tạ về phía bạn, giữ tư thế như vậy trong vòng 1 giây rồi đưa tạ về vị trí ban đầu, duỗi hoàn toàn cánh tay. Khi bạn thực hiện xong đặt thanh tạ xuống sàn.

Tư thế:

Kiểm soát trọng lượng trong mỗi lần tập, tránh đung đưa tạ.
Phạm vi động tác

Duỗi và căng cơ hoàn toàn khi thực hiện động tác. Tránh tập nửa vời.

Nhận xét:

Cơ cánh tay được kích thích bởi tác động nặng như các cơ khác. Nên tập mỗi hiệp 6-8 lần.

Cuốn tạ đơn ở cổ tay

Cơ tham gia:
Cơ vận động chủ yếu là cơ gấp và duỗi của cánh tay tiếp theo là những cơ của ngón tay và cổ tay.
Dụng cụ tập
:

Tạ đơn, ghế dài phẳng.
Bài tập:

Ngồi lên ghế đặt tay trên đùi. Hai lòng bàn tay ngửa lên, cổ tay và bàn tay nằm ngoài đầu gối. Uốn tạ về phía bạn, căng cánh tay. Giữ tư thế một giây và hạ tạ về vị trí ban đầu.

Tư thế:

Kiểm soát trọng lượng trong mỗi lần tập, tránh đung đưa tạ.
Phạm vi động tác

Duỗi và căng cơ hoàn toàn khi thực hiện động tác. Tránh tập nửa vời.

Nhận xét:
Cơ cánh tay được kích thích bởi tác động nặng như các cơ khác. Nên tập mỗi hiệp 6-8 lần.

Duỗi Cẳng Tay Tạ Đôi

Nhóm cơ phát triển chính:
Nhóm cơ phát triển phụ:
Dụng cụ cần thiết:
Loại vận động:
Cẳng tay
Không
Tạ đôi
Đơn

Duỗi Cẳng Tay Tạ Đòn

Nhóm cơ phát triển chính:
Nhóm cơ phát triển phụ:
Dụng cụ cần thiết:
Loại vận động:
Cẳng tay
Không
Tạ đòn
Đơn

 

Đứng Nắm Sấp Thanh Tạ Zic-zắc Tập Cẳng Tay

Nhóm cơ phát triển chính:
Nhóm cơ phát triển phụ:
Dụng cụ cần thiết:
Loại vận động:
Cẳng tay
Tay trước (Bắp tay)
Thanh tạ Zic-zắc hoặc thanh tạ đòn
Đơn
» Các thông tin mới đăng :
» Các thông tin cũ hơn :